Sidindelning eller div:ar

En typisk uppdelning kan se ut så här:

div id=wrap

div id=header
div id=title
/div

div id="menu"
/div
/div

div id=sidebar
div id="submenu"
/div
/div

div id=content
/div

div id=footer
/div

div id=login
/div

/div

Ordningen på div:arna kan skilja sig för en enskild sajt, men detta är ursprungsläget. Man bör undvika att stajla body-taggen annat än för färg och marginaler. Använd istället wrap-taggen.

Login