Header

Denna div är det område som ligger högst upp på sidan. I headern finns oftast huvudmenyn och en logga. Innehållet i headern följer alltid med när du byter mellan interna sidor.


Den röda linjen visar var diven "header" är. I detta fall ligger diven "menu" inuti headern. (Se sidindelning)

Login