Avsluta (logga ut)

Logga ut från systemet görs genom att gå in på systemmenyn(längst upp till vänster) och längst ner välja logga ut.

Om du har varit inaktiv i en timme så loggas du automatiskt ut. Då sparas inte osparade ändringar.
Så kom ihåg att alltid spara hela vägen.

Login