Egenskaper

På en sida kan du ställa in egenskaper för sidan. Förutom namn och grupptillhörighet kan du kryssa i att sidan ska kunna ha underliggande sidor. Klicka på pilen invid "Allmänna rättigheter" för att se mer om rättigheter.

Ange här rättigheter för olika användarnivåer.

Login